Start
Composing

Consultancy circulair vastgoed

Dankzij onze focus op duurzaamheid, tijdens en na de volledige levensloop van gebouwen, is jouw investering ook afgestemd op een maximaal waardebehoud van jouw patrimonium. Zo zijn alle concepten en ontwerpen, die wij samen ontwikkelen, conform de open bouwstandaard van Mosard. Dit creëert voor jou steeds nieuwe kansen op gebied van circulariteit, betaalbaarheid, toekomstige renovaties en herbestemming(en) van jouw vastgoed.

> Connect with us

Toekomstgerichte aanpak

Mosard is geen bouwbedrijf of aannemer, maar een team van innovatieve ontwerpers aangestuurd door een consultant, die vanaf het begin waakt over de compatibiliteit en circulaire criteria aan de hand van jouw project en voorkeuren. De focus ligt vooral op het opstellen van een duidelijk ‘master’ plan en strategie, nog voor de ontwerpfase. Standaardisatie zorgt namelijk voor een nieuw en efficiënt model van bouwen binnen een duidelijk traject. Tijdens opleidingen en voortrajecten geven onze experten op voorhand de nodige advies om vooreerst een juiste inschatting te maken op zowel de korte als de lange termijn en een evenwicht te vinden tussen betaalbaarheid, aanpasbaarheid en duurzaamheid.

> Services

Compatibel wonen en leven

Je bepaalt zelf in welke mate jouw gebouw meer flexibel en duurzaam is. Alle innovatieve en creatieve modellen werden op voorhand met elkaar gedeeld en op elkaar afgestemd met compatibele bouwpartners. Dit biedt voor jou als bouwheer meer keuzevrijheid in verschillende gestandaardiseerde en modulaire componenten en producten. Zo bevatten zelfs enkele bouwsystemen een uniek drager & inbouw systeem, dat hernieuwbare, vervangbare tot zelfs uitwisselbare elementen toelaat.

> Library Components

Modulair en flexibel bouwen

Met Mosard als dirigent mag je rekenen op een solide team van compatibele architecten, aannemers, partners en circulaire experten en staan zij garant voor een volledige begeleiding tijdens het proces naar duurzaam en circulair bouwen: van ontwerp, uitvoering, beheer van gebouwen, hergebruik van bouwcomponenten gedurende de volledige levensduur tot aan de herbestemming.

> More info