We are
Modular

Bouwen, wonen, leven in modulair maatwerk

‘Modular Open System for ARchitectural Design’ is een duurzaam ecosysteem met als basis een open bouwstandaard om slimme steden en gebouwen te ontwerpen.

Met unieke gestandaardiseerde bouwelementen binnen de open bouwstandaard, met name compatibele modulaire componenten, bouw je snel en efficiënt voor nu en in de toekomst.

Open Source

De toepassing van een open bouwstandaard vormt de basis voor een transitie naar het circulaire en modulaire denken en bouwen. Het succes van een uniform maatsysteem is gebaseerd op het creëren van een breed draagvlak, waarbij een gestroomlijnd one-fits-all systeem in staat is een houvast te bieden voor alle actoren zoals ontwerpers, architecten, studiebureau’s, fabrikanten en researchers. Zo’n 3D grid is helder, éénvoudig en in zekere mate flexibel en dus ook vrij in te vullen met creatieve of eigen ontwikkelde componenten.

Creatief en flexibel ontwerpen we met dynamische teams in de Mosard Studio. Dat kan voor gestandaardiseerde ruimten, bouwsystemen, bouwdelen en kwalitatief hoogwaardige bouwcomponenten die vooraf worden geproduceerd en inzetbaar zijn bij diverse projecten.

> Mosard Studio

> we are CIRCULAR     |     > we are COMPATIBLE