Mosard
Lab

“No one can whistle a symphony,
it takes a whole orchestra to play it.”

Van bouwproject naar bouwproduct

‘Modular Open System for ARchitectural Design’ is een open bouwstandaard en het instrument om voortaan compatibel te gaan ontwerpen, bouwen en wonen.

In het Mosard Lab componeren we samen op voorhand slimme oplossingen en inspireren we opdrachtgevers.

MOSARD® stemt vraag en aanbod op elkaar af.

Open source

De toepassing van een open bouwstandaard vormt de basis voor een transitie naar het circulaire en modulaire denken en bouwen. Het succes van een uniform maatsysteem is gebaseerd op het creëren van een breed draagvlak, waarbij een gestroomlijnd one-fits-all systeem in staat is een houvast te bieden voor alle actoren zoals ontwerpers, architecten, studiebureau’s, fabrikanten en researchers. Zo’n 3D grid is helder, éénvoudig en in zekere mate flexibel en dus ook vrij in te vullen met creatieve of eigen ontwikkelde bouwelementen.

Ecosysteem

De maatvoering is in eerste instantie ontwikkeld vanuit de menselijke maat, maar integreert ook afmetingen ingegeven door geldende regelgeving, normering, kengetallen, productiemethoden, etc. Alle leden worden betrokken om deze bouwstandaard, in de vorm van ontwerp- en woonmodellen voor zowel exterieur als interieur, mee vorm te geven op basis van ervaring en de toetsing aan bouwmethoden en -projecten in de praktijk.

Dankzij het Mosard Lab komen we samen tot een exponentieel ecosysteem – met telkens meer compatibele en circulaire bouwelementen – dat dankzij standaardisatie en schaalbaarheid betaalbare bouw- en woonformules toelaat.

Manifest

De open bouwstandaard van Mosard is bouwmethode, -systeem en -materiaal onafhankelijk. En is van toepassing voor elk duurzaam en modulair bouwsysteem of -product en dus ook future proof.

De bouwstandaard is als gridsysteem in 3D uitgewerkt zodat het ook eenvoudig toe te passen is binnen eender welk ontwerp en project dat op voorhand virtueel of in BIM gemodelleerd wordt.

Mosard biedt een ‘Open System Lab’ voor de hele bouwketen en vormt zo innovatieve en efficiënte teams, om voortaan – compatibel over meerdere projecten heen met gestandaardiseerde bouwelementen – slim en circulair te gaan bouwen binnen een economisch haalbaar model. Dat is het duurzaam bouwen van morgen, de start van ‘bouwsector 4.0.’, met tal van experten en co-creatoren.

Binnen het labo ontwikkel je op voorhand eigen compatibele bouwsystemen (CREATE),
stemmen we samen ontwerp en bouw op elkaar af over meerdere projecten heen (SHARE)
en werken we unieke woonmodellen uit om te delen en bouwers te inspireren (BUILD).

“Circulariteit is gegarandeerd als de restwaarde van een product hoger is dan de kost van hergebruik. Standaardisatie is een sterke strategie om de restwaarde te verhogen en dus ook de circulariteit van projecten.”
Chris Van de Voorde | JUUNOO

Let's Compose Buildings! Ontdek hier hoe je kan deelnemen.