Mosard
model

be smart. be creative. be compatible. be mosard.

Van bouwproject naar bouwproduct

‘Modular Open System for ARchitectural Design’ is een open bouwstandaard en het instrument om voortaan compatibel te gaan ontwerpen, bouwen en wonen.
We componeren samen op voorhand slimme oplossingen en inspireren opdrachtgevers.
MOSARD® stemt vraag en aanbod op elkaar af.

Open source

De toepassing van een open bouwstandaard vormt de basis voor een transitie naar het circulaire en modulaire denken en bouwen. Het succes van een uniform maatsysteem is gebaseerd op het creëren van een breed draagvlak, waarbij een gestroomlijnd one-fits-all systeem in staat is een houvast te bieden voor alle actoren zoals ontwerpers, architecten, studiebureau’s, fabrikanten en researchers. Zo’n 3D grid is helder, éénvoudig en in zekere mate flexibel en dus ook vrij in te vullen met creatieve of eigen ontwikkelde bouwelementen.

Ecosysteem

De maatvoering is in eerste instantie ontwikkeld vanuit de menselijke maat, maar integreert ook afmetingen ingegeven door geldende regelgeving, normering, kengetallen, productiemethoden, etc. Alle leden worden betrokken om deze bouwstandaard, in de vorm van standaard situaties en totaalconcepten voor zowel exterieur als interieur, mee vorm te geven op basis van ervaring en de toetsing aan bouwmethoden en -projecten in de praktijk. Samen komen tot een exponentieel ecosysteem, met telkens meer compatibele en circulaire bouwelementen die dankzij standaardisatie en schaalbaarheid betaalbare bouw- en woonformules toelaat.

Manifest

De open bouwstandaard van Mosard is bouwmethode, -systeem en -materiaal onafhankelijk. En is van toepassing voor elk duurzaam en modulair bouwsysteem of -product en dus ook future proof.

De bouwstandaard is als gridsysteem in 3D uitgewerkt zodat het ook eenvoudig toe te passen is binnen eender welk ontwerp en project dat op voorhand virtueel of in BIM gemodelleerd wordt.

Het Mosard model biedt een ‘Open Design & Build’ oplossing voor de hele bouwketen en vormt zo efficiënte bouwteams met gestandaardiseerde bouwelementen, om voortaan – compatibel over meerdere projecten heen – slim en circulair te gaan bouwen binnen een economisch haalbaar model. Dat is het duurzaam bouwen van morgen, de start van ‘bouwsector 4.0.’, met tal van experten en co-creatoren.

Als circulaire doener ontwikkel je op voorhand eigen compatibele bouwsystemen (CREATE),
stemmen we samen ontwerp en bouw op elkaar af over meerdere projecten heen (SHARE)
en werken we unieke totaalconcepten uit om te delen en bouwers te inspireren (BUILD).

“Circulariteit is gegarandeerd als de restwaarde van een product hoger is dan de kost van hergebruik. Standaardisatie is een sterke strategie om de restwaarde te verhogen en dus ook de circulariteit van projecten.”
Chris Van de Voorde | JUUNOO

Sharing is Winning! Ontdek hier hoe je kan deelnemen.