Library Components

Componeer steden en gebouwen met de ontwerpmodellen van Mosard om voortaan compatibel en circulair te gaan bouwen.

Sharing is winning

De Mosard componenten zijn generiek opgebouwd binnen de regelgeving en normen die vaak terugkomen in projecten en zijn op voorhand afgetoetst met compatibele producten om ontwerp en bouw op elkaar af te stemmen over meerdere projecten heen.

Deel eigen modulaire ontwerpen of circulaire producten in de bibliotheek ‘Library Components’ en bouw voortaan compatibel, sneller en betaalbaar dankzij Mosard.

> Voordelen