Consultancy ‘Circulaire herbestemming oude mijnschool St-Albertus’

 • Type: Renovatie en herbestemming schoolgebouw
 • Functie: Multifunctioneel ontmoetingscentrum
 • Locatie: Lucien Londostraat 39/1, 3600 Genk
 • Opdrachtgever: Stadsbestuur Genk
 • Oppervlakte: 2185,3 m2

In Genk werd een vleugel van de Sint-Albertusschool, daterend uit de Limburgse mijnperiode, naar een ontwerp van B+ architecten getransformeerd tot een multifunctioneel ontmoetingscentrum voor de buurtbewoners van Zwartberg-Noord, met onder andere polyvalente ateliers, sport- en fitnesslokalen, ruimte voor jeugdwelzijnswerk en Chirolokalen, en een nieuw onderkomen voor de wijkmanager en gemeenschapswachten. De ontwerpers hanteerden drie principes van circulair bouwen: maximaal behoud van materialen, de grootst mogelijke flexibiliteit op het vlak van invulling en de toevoeging van nieuwe demonteerbare constructies. Die laatste werden ontworpen op basis van het open uniform maatsysteem voor circulair bouwen van MOSARD©.

Zo’n vijf jaar geleden werd bekendgemaakt dat de noordoostelijke vleugel van de Sint-Albertusschool in Genk volledig gerenoveerd zou worden. De vernieuwde vleugel moest daarna een laagdrempelig multifunctioneel ontmoetingscentrum worden voor Zwartberg-Noord en een onderkomen bieden aan Buurtwerk De BOL, jeugdwelzijnswerk GIGOS, Chiro Zwartberg, dansverenigingen enzovoort. Daarnaast moest het ook de uitvalsbasis worden voor de gebiedsgerichte werking en zouden ook de wijkmanager en gemeenschapswachten een vaste plek krijgen in het gebouw. Ook andere stadsdiensten en partners zouden sporadisch gebruikmaken van het gebouw. B+ architecten mocht de herbestemming vormgeven.

Het project betreft de totaalrenovatie en herbestemming van de St-Albertusschool in Genk naar een multifunctioneel buurtcentrum voor de opvang van verschillende  kwetsbare doelgroepen van de lokale wijken.
Het programma bestaat uit multifunctionele ateliers, jeugdlokalen, sport -en bewegingslokaal en polyvalente ruimten.

Toonbeeld van circulair bouwen

Het project is een toonbeeld van circulair bouwen, van ruimtelijk rendement en van een herbestemming op het snijpunt van de verschillende lagen in de geschiedenis van het gebouw.
Samen met een ambitieuze opdrachtgever, Stad Genk, werd na een participatief project een ambitieus project gerealiseerd, op maat van de gebruiker en de omgeving in het algemeen.
Het ontwerp gaat uit van de 3 belangrijke principes van circulair bouwen:

 1. Maximaal behoud en ‘ode’ aan het bestaande
  Het behoud van bestaande constructies en materialen is de eerste ambitie, de productie van de bestaande materialen zorgde reeds voor CO2-uitstoot in het verleden. Hierbij werd een nauwkeurige afweging gemaakt welke ingrepen noodzakelijk waren om het gebouw de meest duurzame toekomst te geven en welke bestaande constructies behouden blijven.
  Mosard deed een volledige screening doen van het gebouw, alle te hergebruiken elementen werden nauwkeurig in kaart gebracht en deze werden verwerkt in nieuwe bouwelementen.
 2. Maximale flexibiliteit in de toekomst
  Alle nieuwe toegevoegde elementen in het gebouw werden maximaal ontwikkeld op basis van een raster, als demonteerbaar totaalsysteem. Dit laat toe deze bouwelementen op termijn te hergebruiken en/of aanpassingen aan het gebouw mogelijk te maken zonder veel verlies van grondstoffen of bijkomende uitstoot van CO2.
 3. Het aanbrengen van nieuwe aanpasbare modulaire constructies
  Ontworpen op basis van de open bouwstandaarden van Mosard©.

Door de ontwikkeling van demonteerbare circulair herbruikbare gevels, terrassen, binnenstructuren en dakelementen kan het gebouw op korte of lange termijn eenvoudig gerenoveerd worden.

Door toevoeging van een extra vloerniveau’s en het openwerken van de kelders binnen de bestaande gebouwschil is het project bovendien een toonbeeld van ruimtelijk rendement.

Co-creators

Ruben Braeken
B+ architecten