Classificatie­systeem

Alle bouwcomponenten worden voorzien van een classificatiecode om een goede communicatie tussen de verschillende partijen mogelijk te maken. Zo laat dit classificatiesysteem toe om elk (prefab) bouwelement éénvoudig te klasseren en één op één met elkaar te vergelijken. Deze classificatiecode kan gebruikt worden voor de opbouw van lastenboeken en meetstaten. Niet enkel per vierkante of kubieke meter, maar ook per aantal stuks.

De classificatie is opgebouwd op basis van de sfb-classificatie. De verschillende deelelementen, waaruit de samengestelde componenten zijn opgebouwd, kunnen aansluitend voorzien worden van een codering voor materialen om ook meetstaten en lastenboeken op basis van de VMSW-classificatie te genereren.