Circulaire criteria

Wij informeren over circulariteit van bouwsystemen, modulaire bouwdelen en samengestelde bouwcomponenten in functie van de eindklant, gebruiker of bewoner. Hieronder vind je een overzicht terug van de verschillende criteria die wij hanteren en zo op termijn elk afzonderlijk bijdragen aan het circulaire karakter en betaalbaarheid van een bouwproject.

Interchangeable

Bouwcomponenten en gestandaardiseerde elementen met compatibele afmetingen binnen hetzelfde ecosysteem zijn uitwisselbaar en kunnen gemakkelijk gecombineerd, maar ook door andere componenten vervangen worden, waardoor restwaarde langer behouden blijft.

Redeemable

Met een terugnamegarantie engageert de producent of verkoper zich om een product of een op voorhand geïndustrialiseerd of geproduceerd bouwcomponent dat inwisselbaar is na gebruik terug te nemen, eventueel aan een vooraf bedongen prijs, zodat te allen tijde afvalkosten tijdens aanpassingen vermeden worden en al op voorhand de restwaarde gekend is.

Traceable

Een circulaire identiteit bundelt alle relevante informatie over een bouwsysteem of -component en houdt die online beschikbaar tijdens de volledige levensduur om te allen tijde te kunnen gaan traceren, hetgeen van pas komt bij toekomstige aanpassingen en verkoop.

Reusable

Een onafhankelijke bouwcomponent zonder permanente verbindingen kan weggenomen en verplaatst worden zonder daarbij de aangrenzende module of bouwdeel te moeten verwijderen of beschadigen, waardoor deze eenvoudig herbruikbaar of terug inzetbaar zijn en nieuwe investeringen vermeden worden.

Demountable

Dankzij omkeerbare verbindingen kan een bouwcomponent of onderliggend -materiaal zonder schade gedemonteerd worden. Dat laat onderhoud, herstel en vervangingen toe, maar bied ook de mogelijkheid om later economisch haalbaar te gaan recycleren.

Compostable

Bio-based bouwcomponenten bestaande uit hernieuwbare grondstoffen kunnen in de juiste omstandigheden én als geen kunstmatige additieven werden toegevoegd biologisch worden afgebroken, hetgeen bescherming biedt voor fauna en flora.

Renewable

Door verschillende bouwproducten of -lagen fysiek van elkaar te scheiden binnen een bouwdeel of -component, m.n. dankzij pace-layering opbouw, kan één hernieuwbaar product of laag te allen tijde worden aangepast, verwijderd of vervangen zonder aan de anderen te raken, hetgeen de renovatiekost drukt.

Recycled content

Secundaire materialen, reststromen of afval recycleren voor de productie van nieuwe hoogwaardige Cradle to Cradle bouwcomponenten met gerecupereerde materialen vermindert zowel de afvalproductie, de ontginning van nieuwe grondstoffen, alsook prijsstijgingen ervan.

Energy saving

Thermisch isolerende bouwcomponenten dragen voor het verwarmen/koelen van het gebouw bij tot een vermindering van het energieverbruik, zonder enige uitstoot van CO2.

Extendable lifespan

De producent blijft tijdens het gebruik verantwoordelijk voor het onderhoud van het product. Zo blijven kwaliteit en prestaties van het bouwcomponent gegarandeerd gedurende de levensduur, waardoor levensduurverlengende bouwcomponenten ontwikkeld en geproduceerd worden in functie van duurzaamheid en ook langer meegaan.