Mosard
System

Bouwen, wonen, leven in modulair maatwerk

‘Modular Open System for ARchitectural Design’ biedt een ecosysteem op basis van een open bouwstandaard om slimme steden en duurzame gebouwen te ontwerpen.

Bouwmethode en -materiaal onafhankelijk

Met unieke en gestandaardiseerde modulaire bouwcomponenten bouw je slim en efficiënt voor nu en in de toekomst.

Open Source one-fits-all maatsysteem

De toepassing van een open bouwstandaard vormt de basis voor een transitie naar het circulaire en modulaire denken en bouwen. Het succes van een uniform maatsysteem is gebaseerd op het creëren van een breed draagvlak, waarbij een gestroomlijnd one-fits-all systeem in staat is een houvast te bieden voor alle actoren zoals ontwerpers, architecten, studiebureau’s, fabrikanten en researchers. Zo’n 3D grid is helder, éénvoudig en in zekere mate flexibel en dus ook vrij in te vullen met creatieve of eigen ontwikkelde componenten.

Creatief en innovatief ontwerpen we met dynamische teams in de Mosard Studio. Dat kan voor totale bouwdelen en kwalitatief hoogwaardige bouwcomponenten die inzetbaar zijn bij diverse projecten.

> Mosard Studio

Circulair en toekomstbestendig

Elk uniek bouwelement tot stand gekomen volgens de open bouwstandaard wordt uitwisselbaar en herbruikbaar. Gebouwen kunnen zo met gemak groeien, wijzigen en herbestemd worden.

Duurzaam en waardevast

Voortaan wordt er niet meer gesloopt, zijn gebouwen voortaan aanpasbaar en behoudt het vastgoed langer zijn waarde.

Ecosysteem voor exterieur & interieur

De maatvoering is in eerste instantie ontwikkeld vanuit de menselijke maat en integreert ook afmetingen ingegeven door geldende regelgeving, normering, kengetallen, productiemethoden, etc. Alle compatibele partners worden betrokken om deze bouwstandaard, in de vorm van ontwerp- en woonmodellen voor zowel exterieur als interieur, mee vorm te geven op basis van ervaring en de toetsing aan bouwmethoden en -projecten in de praktijk.

Dankzij Mosard komen we samen tot een exponentieel ecosysteem – met telkens meer compatibele en circulaire bouwcomponenten – dat dankzij standaardisatie en schaalbaarheid betaalbare bouw- en woonformules toelaat.

> bibliotheek ‘Deelplatform componenten’

In elkaar passende modellen en compatibele componenten

Dankzij Mosard creëren we een ecosysteem met variabele producten en bouwpartners waar vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd.

 

Slim, efficiënt en ecologisch

Ontwerp en ontwikkel voortaan ‘compatibel’ en bouw zonder verrassingen en met respect voor het milieu.

 

Van bouwproject naar bouwsysteem

Mosard biedt een ecosysteem voor de hele bouwketen volgens het principe van ‘open industrialisatie’. Samen vormen we zo innovatieve en efficiënte teams, om voortaan – compatibel over meerdere projecten heen met modulaire bouwcomponenten – circulair te gaan bouwen binnen een economisch haalbaar model.

Compatibel ontwerpen en bouwen op basis van een open bouwstandaard is het duurzaam bouwen van morgen, de start van ‘bouwsector 4.0.’, met tal van experten en co-creatoren.

> Samples

1 uniform maatsysteem voor meerdere gebouwen

De open bouwstandaard is als gridsysteem in 3D uitgewerkt zodat het eenvoudig virtueel en in BIM toe te passen is binnen eender welk ontwerp en project, van appartementen, rijwoningen, kantoren, industriehallen tot school- en utiliteitsgebouwen.