Renovatiestrategie ‘passiefrijhuis in de stad’

In het kader van ‘Gerichte call circulaire bouweconomie’ van Vlaanderen Circulair, zal een consortium een oud uitgeleefd rijhuis in Mechelen mee transformeren tot passiefrijhuis waarbij maximaal zal worden ingezet op circulaire en klimaatneutrale principes.

“Dit passiefrijhuis in de stad heeft alles mee om een pilootproject te zijn voor al wie de principes van koolstofcirculaire passiefbouw wil toepassen in een oude rijwoning”, vertelt Frederik Fossé, architect en technisch adviseur bij Pixii, dat zorgt voor de technische ondersteuning en begeleiding in het project.

“Dankzij de projectsubsidie van Vlaanderen Circulair wordt het mogelijk een diepgaande begeleiding op te zetten voor de eigenaren van dit pand. Zo kunnen we met de partners knelpunten en kansen in de klantenreis, de bouwpraktijk en de trajectbegeleiding identificeren. Doel is een bredere trajectbegeleiding voor circulair, klimaatneutraal verbouwen te ontwikkelen, gericht op onder meer particulieren, renovatiebegeleiders, bouwprofessionals en overheden.”

De partners in dit project zijn onder meer VIBE, MOSARD, UHasselt en Stad Mechelen en brengen specialisten samen om te bestuderen hoe het bouwproces in Mechelen precies zal verlopen, welke bouwactoren nodig zijn en welke nieuwe competenties van hen verwacht worden. Innovatieve circulaire oplossingen worden afgetoetst aan de praktijk en het budget en de uitvoeringskwaliteit worden daarbij bewaakt. Een circulaire renovatie is technisch heel wat uitdagender dan een nieuwbouw.

Circulair renoveren is vandaag nog in volle ontwikkeling. Het volledige begeleidingsproces zal dienen als roadmap voor de ontwikkeling van een opleiding voor renovatiebegeleiders die particulieren kunnen ondersteunen bij hun circulair bouwproject. De projectresultaten zullen ook worden verwerkt in een technische opleiding circulair verbouwen.

BIM-model

Voor het zichtbaar maken van de technische uitdagingen en de oplossingen voor de uitvoering worden bouwdetails uitgewerkt in een digital twin/BIM-model. Die worden beschikbaar gesteld aan de professionele bouwer, zowel ontwerper als uitvoerder, via initiatieven zoals het elementpaspoort ‘C-iD’ van MOSARD of het Platform Circulaire Bouwknopen.

Op termijn kan dit dossier deel gaan uitmaken van de woningpas. Daarnaast wordt de betaalbaarheid van circulair (ver)bouwen voor de particulier in kaart gebracht.

Co-creators

Johny Verstegen
Mosard System