Uitbreiding zorgcentrum Bethanië

  • Opdracht: Circulaire renovatie & uitbreiding
  • Functie: Begeleid wonen voor jongeren
  • Locatie: Genk
  • Opdrachtgever: Vzw Bethanië
  • Oppervlakte: (+-) 500m²

“Bethanië is een zorgsite in Genk waardat jongeren met mentale en emotionele gedragstoornissen verblijven. De site van Bethanië Genk bevat een 10-tal gebouwen die zijn gebouwd in de jaren ’60 door de Zustergemeenschap.

Het zorgcentrum wordt steeds geconfronteerd met de verouderde infrastructuur, wijzigingen van regelgeving en subsidieprocedures die vragen dat de gebouwen en ruimten voldoen aan de oppervlaktenormen.

Voor het huisvesten van een nieuwe leefgroep wordt een circulaire uitbreiding voorzien omwille van twee redenen:

  1. Tijdswinst: alle elementen van de nieuwbouw zijn droogbouw en prefab, waardoor de werftijd ingekort kan worden. Het volledige 3D-model is opgemaakt met compatibele bouwelementen volgens het Mosard model.
  2. De elementen zijn demonteerbaar, hetgeen de mogelijkheid geeft om in de toekomst uit te breiden en/of te verplaatsen. Bethanië kiest ervoor om in de toekomst alle bijgebouwen modulair en demonteerbaar uit te voeren, teneinde zijn patrimonium onder controle te houden.

Aanbesteding

Het dossier wordt generiek en materiaalonafhankelijk aanbesteed, onder vorm van een totaalaanneming. Dit wil du zeggen dat alle prefabbouwers die componenten kunnen maken op het mosard-grid kunnen inschrijven om het project uit te voeren.
Uiteraard dient wel aan de vereisten inzake demonteerbaarheid, EPB, stabiliteit, enz… voldaan te worden.

Co-creators

Ruben Braeken
B+ architecten