Eric Van De Heyning

Bestuurder
Woodinc

“Onbegrijpelijk dat heden nog steeds op een niet-circulaire manier wordt gebouwd! Grondstoffen worden schaarser en steeds duurder. De impact van ons huidig consumptie- en verspillingsgedrag zijn nefast voor ons klimaat en vervolgens de mens. Circulair bio-based bouwen via een verhuur- of terugkoopformule is niet alleen veel ecologischer maar heeft bovendien ook nog eens veel economische voordelen voor alle betrokken partijen.”