CompBim, het verbindend element in een digitale en circulaire bouwwereld

Met CompBIM wordt dankzij ThorbiQ de brug gemaakt tussen BIM enerzijds en gestandaardiseerde bouwcomponenten anderzijds. Dit initiatief staat aan het begin van een mooi traject, waarbij in eerste instantie dankzij MOSARD werk gemaakt wordt van een generieke bibliotheek van modulaire bouwelementen, met de steun van Provincie Limburg.

Digitale bouwelementen van Mosard kunnen via een plug-in voor Autodesk Revit toegevoegd en aangepast worden in een BIM model en verrijkt worden met data komende van bouwmateriaal producenten via de bibliotheek ‘MatBim’.

Alle standaard bouwelementen van verschillende initiatieven, waaronder ook die van Mosard, worden gecentraliseerd in een gemeenschappelijk bibliotheek genaamd ‘CompBim’.

Samen met de reeds bestaande open bibliotheken TechBim, ArchBim, StructBim en MatBim vorm dit een geheel dat een transitie mogelijk maakt in digitalisering van de hele bouwketen.

Meer info: theopendigitalworld.org

Partners & sponsors