C-iD, het toepassen van elementpaspoorten in de praktijk

Waar bij MOSARD de focus ligt op de onderlinge compatibiliteit van de elementen en architecten toelaat om deze volgens eigenschappen te filteren, gaat dit project samen met de partners Cordium, Pixii en Vibe gesteund door Vlaanderen Circulair in samenwerking met Vlaio een stapje verder en integreert het ook circulaire eigenschappen zoals demonteerbaarheid, onderlinge compatibiliteit, terugname, upcyclebaarheid en bio-afbreekbaarheid.

Gebouwen als materialendepots
Dankzij de opkomende industrialisatie kunnen veel elementen en producten die gebruikt worden in gebouwen, later opnieuw hergebruikt worden.

Van afval is geen sprake meer
Om dit te bekomen, is het belangrijk om informatie over alle onderdelen van een gebouw beschikbaar te houden – van ontwerp over uitvoering tot hergebruik.

Traceren en volgen van elementen
Een elementpaspoort bundelt voor de bouwheer alle relevante informatie, zoals onderhoud en restwaarde, over een bouwsysteem of -component en houdt die online beschikbaar tijdens de volledige levensduur van het element.

Foto brainstormsessie (van links naar rechts) Johny Verstegen (Mosard), Els Vanden Berghe (Pixii), Joost Cottyn (Tubata), Evi Rossi (Ovam), Haykush Harutyunyan (Wonen in Vlaanderen).

Meer info over het project: www.elementpaspoort.be