Lezing ‘Modulair & Circulair wonen’ @ Archipel

Op 16 maart vond tijdens ‘Het woon- en bouwexperiment’ van Archipel de lezing ‘Modulair & Circulair wonen’ van B+ architecten plaats.

Vanuit zijn positie als architect voelde Ruben Braeken, vennoot van B+architecten, de nood om verschillende bouwsystemen slimmer op elkaar af te stemmen. Samen met anderen startte hij Mosard vzw om dit onderzoek systematisch aan te kunnen pakken. Mosard staat voor ‘Modular Open System for ARchitectural Design’ en is een open bouwstandaard en het instrument om compatibel te ontwerpen, bouwen en wonen. Mosard gelooft in een wereld waar veranderingsgericht en betaalbaar bouwen de standaard wordt. De basis vormt een uniform maatsysteem voor modulaire ontwerp- en bouwcomponenten, met als doel het ontwerpen, bouwen en (meegroei)wonen efficiënter op elkaar af te stemmen. B+ architecten werkt dan ook met dit systeem. Het is een multidisciplinair team van ontwerpers dat streeft naar duurzame ontwerpen met een toegevoegde waarde en een positieve impact op maatschappij en planeet.

> Het volledig fotoverslag

Terug naar news & blogs