Mosard ontvangt subsidie en titel ‘Innoverende kmo’ van Provincie Limburg

Ruben Braeken van MOSARD en Kristof Haerens van ThorbiQ kregen als innoverend KMO van Tom Vandeput van de Provincie Limburg (België) een subsidie om circulair bouwen en BIM meer toegankelijk te maken voor de KMO bouwmarkt in Limburg.

Circulair bouwen en digitalisering gaan voortaan hand in hand.

In een geglobaliseerde economie is een continue focus op innovatie absoluut noodzakelijk. Een sterk innovatief vermogen van de bedrijven zorgt immers voor de verdere ontwikkeling van de Limburgse economische sectoren en van de regionale economie in zijn geheel. En voor de ondernemingen leidt innovatie vaak tot het behoud en versterking van de eigen marktpositie.

Innovatie komt echter niet zomaar. Het is belangrijk dat er een klimaat van innovatiestimulering en een mind-set wordt gecreëerd zodat het creatief en innovatief ondernemerschap permanent wordt geprikkeld. De voorbije jaren zijn er reeds heel wat bouwstenen van de zogenaamde triple helix in onze provincie gerealiseerd. Kennis en onderzoeksresultaten worden vlot met het bedrijfsleven verbonden. En startende innovators kunnen voluit in de thematische en sectoriële incubatoren groeien.

In het provinciaal economisch beleid wordt met een nieuw subsidiereglement nu ingezet op het maken van cross-overs en verbindingen tussen die sectoren en bedrijven. Kruisbestuiving en samenwerking tussen bedrijven kan immers zorgen voor nieuwe innovatieprojecten en voor nieuwe economische meerwaarde.

Mosard en ThorbiQ zullen de komende maanden hun initiatief verder uitwerken.

#BIM #circulairbouwen

Terug naar news & blogs