Open Design & Build

Design & Build gaat in de bouw al een tijdje mee. Bij grote projecten is het ingeburgerd, in de particuliere woningbouw daarentegen wordt nog vaak traditioneel het ontwerp – het werk van de architect – gescheiden van de bouw, en heeft de architect de taak om de kwaliteit mee te bewaken. D&B is nochtans een krachtige formule die tal van voordelen biedt.

MOSARD gaat eigenlijk nog een stap verder en introduceert met zijn uniform maatsysteem in feite een ‘Open’ D&B. ‘Open Source’ is in de bouwsector veel minder op projectniveau geïntroduceerd, wel enigszins als het gaat om losse bouwelementen.

We hebben MOSARD al vaak omschreven als dé weg naar betaalbaar, modulair en circulair bouwen. Dat zijn drie woorden maar een wereld van verschil. D&B is een evolutie die voor buitenwereld onder de oppervlakte blijft maar is onomkeerbaar. Open Source is een maatschappelijke trend die alleen maar sterker wordt. De combinatie van beide tilt het bouwen naar een andere dimensie. Laten we ze afzonderlijk even toelichten – en zo de inhoud van ‘beltaabaar, modulair en circulair’ duidelijk maken.

D&B

In een Design & Build  project wordt zowel (een deel van) het ontwerp als de realisatie van het object aan één opdrachtgever, de bouwfirma, overgelaten. De voordelen voor de bouwheer zijn evident: één contractant, één aanspreekpunt draagt de verantwoordelijkheid voor uitvoering, budget en timing. Het risico voor de bouwheer is dus minimaal. Feitelijk is er een meer harmonieuze samenwerking: de bouwheer kan nooit tussen bouwfirma en architect komen te staan staan.

  • Tijdswinst dankzij betere afstemming tussen ontwerp- en bouwfase
  • Je ziet véél eerder wat financiële consequenties zijn van bepaalde keuzes
  • Beter budgetbewaking en grotere transparantie
  • Continue controle en betere kwaliteit

Open Source

Bekende en baanbrekende voorbeelden van Open Source zijn het besturingssysteem Linux, de programmeertaal Java… Open Source begint steeds meer op te duiken buiten de IT-sfeer.

Er is nu zelfs ‘Open Cola’, geïnspireerd door de Open Sourcebeweging. Softdrinkgiganten zoals Coca-Cola en Pepsi doen er alles aan om de formule voor de productie van Cola geheim te houden. Vrijwilligers hebben een alternatief recept op het internet gezet voor een gelijksoortige Cola. Volgens dezelfde principes hebben studenten van de universiteit van Kopenhagen een Open Source bierrecept gecreëerd.

Dat klinkt allemaal studentikoos. Maar er zit een stevige waarheid in. Draai het om. Geoctrooieerde koffiecapsules (zoals de Nespresso-capsules) beperken het gebruik van bepaalde koffiezetapparaten tot het assortiment van bepaalde fabrikanten, tegen door de fabrikant vastgestelde prijzen. Dit in tegenstelling tot de ‘ouderwetse’ apparaten die bonen of gemalen koffie gebruiken en feitelijk ‘Open Source Koffie’ zetten.

De corona-pandemie heeft het Open Source denken ook in de wetenschappelijke en medische wereld een ferme duw in de rug gegeven. Onderzoeksresultaten worden gedeeld om sneller en beter de wereld weer naar normaal te brengen. De zaak is dringend.

Maar dat is ook zo met het milieu, de klimaatopwarming en de woningnood. Dat zijn dringende zaken. Dus waarom zouden de specificaties voor een wandelement, een dakpaneel of een raam dus niet gedeeld worden? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Terug naar news & blogs