4 tips om betaalbaar en circulair te bouwen – deel 3

In het vorig bericht bespraken we de tweede pijler ‘bouwindustrialisatie’ die de transitie naar betaalbaar en circulair bouwen mogelijk maakt. Hier bespreken we het derde deel met enkele duidelijke stellingen:

3. Digitalisatie

Gestandaardiseerde bouwelementen bevatten op voorhand de nodige informatie voor het beheer gedurende de volledige levensloop.

Van elk duurzaam product is er een paspoort met betrouwbare informatie van de producent zelf dat gekoppeld wordt aan het fysiek element of zelfs op voorhand aan het virtueel 3D model.

Beheer van gebouwen op elementen-niveau brengt het onderhoud en de historiek van alle elementen in kaart.

De eindgebruiker, bouwheer, patrimoniumbeheerder en ontwikkelaar kunnen deze informatie steeds online raadplegen om bij een eventuele aanpassing of renovatie van het gebouw een juiste inschatting van de circulaire waarde en mogelijkheden te krijgen.

“Toekomstgericht bouwen krijgt vanuit de trias energetica een nieuwe dimensie. Dit principe trekken we door naar energie in materialen, met minimaal gebruik en maximaal hergebruik. Dit vereist een omslag in de bouwpraktijk, nieuwe bouwmethodieken en gebouwen als materialenbanken.”
Els Vanden Berghe | Directeur Pixii

Lees hier verder over de vierde en laatste pijler ‘circulaire concepten en bouwformules’.

Terug naar news & blogs